Powered by Blogger.

Search This Blog

Popular Posts

Monday, February 5, 2018

De Sciglio: «hoàn hảo phù hợp»

De Sciglio: «hoàn hảo phù hợp» De Sciglio: «hoàn hảo phù hợp»

Mattia: «Bí mật?  Có một mục đích trong đầu và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu đó » Rắn, bê tông.  Một lần nữa thuyết p...

"Chúng ta có năm tháng để sống ở đỉnh cao". Lời của Pipa

"Chúng ta có năm tháng để sống ở đỉnh cao". Lời của Pipa "Chúng ta có năm tháng để sống ở đỉnh cao". Lời của Pipa

Higuain vào cuối cuộc đua: «Hạnh phúc cho hat trick, nhưng tôi đã được hạnh phúc ngay cả trước khi ...» Radiant, Gonzalo  Higua...

Allegri: "Chúng tôi đang phát triển"

Allegri: "Chúng tôi đang phát triển" Allegri: "Chúng tôi đang phát triển"

Phân tích của Mister: "Những kẻ cho thấy họ hiểu khi nào rút phích cắm và thời gian để treo.  Sau khi Bergamo tập trung ngày hôm nay...