Powered by Blogger.

Search This Blog

Popular Posts

Monday, January 29, 2018

Khedira: «trận đấu này đã được thắng, bây giờ chúng tôi tiếp tục»

| No comment
"Cuộc chiến với Napoli sẽ rất dài, chúng ta phải sẵn sàng"
"Phù hợp khó khăn , sau khi người đầu tiên thẻ đỏ chúng tôi tăng sở hữu, mà còn trong 11 vs 9 chúng tôi phải giữ sự bình tĩnh để tìm ra con đường mục tiêu." Đây là phần phân tích nóng của Sami Khedira , người kết thúc trận đấu: " Chiến thắng rất quan trọng , chúng tôi biết rằng cuộc đua với Napoli sẽ rất dài và bằng cách này chúng tôi gây áp lựcđối với đối thủ của chúng tôi. Các trận đấu như thế này sẽ thắng ".
Và cuối cùng: "Chúng tôi làm việc tốt trong những tuần gần đây, từ bây giờ trở đi chúng tôi có nhiều cam kết, và điều quan trọng là phải biết bạn có rất nhiều thay đổi tích cực và các cầu thủ mạnh mẽ trong tất cả các phòng ban"
Tags :

No comments:

Post a Comment